Výukové puzzle

Výukové puzzle se od těch klasických moc neliší. Kromě zábavy však přinášejí i ponaučení a to formou hry! Výukové puzzle jsou tak edukativní pomůckou, u které děti získávají nové poznatky. Pro výukové puzzle je charakteristický jejich motiv. Často to bývá motiv map, dopravních značek, lidského těla, zvířat nejrůznějších kontinentů. Dále výrobci používají abecedu, čísla a další výukové prvky, ke kterým děti získají pozitivní vztah a to díky puzzle skládačce!


Výukové puzzle